Konference ROBOTY již 10 let mapovala nejen nejnovější trendy v robotizaci a přidružené automatizaci. Postupně prozkoumala i různé přesahy do společenských a ekonomických témat. Jednou ročně tak připravila místo pro všechny, kdo mají o vývoj v robotice zájem. A to vše, co si pravidelní účastníci oblíbili zůstane. Nad to přidáváme nový směr, kterým se konference při svém jedenáctém pokračování bude ubírat.

Konferenční výstava

O robotech umíme mluvit, ještě lépe se na ně dívá. Cílem ročníku je připravit v zázemí konference kompaktní a veřejně dostupnou výstavu robotických novinek, včetně možnosti individuálních rozhovorů se zájemci o robotiku. Kromě obsahové složky akce budeme akcentovat ukázky samotných řešení robotiky na ploše akce. Akce bude navíc koncipována jako 2x jednodenní konference s předpokladem částečné obměny účastníků v rámci konferenčních dní.


Hlavní téma = ROBOT

Žádné velké odbočky, každá přednáška v hlavním sále i dvou paralelních sekcích se zaměří na robotiku – ze všech úhlů, pohledů i přínosů. Cílem je vrátit se zpět k základům této akce, čímž je přinést každoročně novinky v robotice na jedno místo.

Paralelní sekce

Zvýšení programové atraktivity nabízí také nově 2 paralelní sekce, které v omezeném čase budou probíhat v menších sálech na tato témata:

  • Digitalizace v robotice
  • Mobilní robotika
  • Umělá inteligence a robotika
  • Údržba v robotice
  • Specifika robotiky v malých a středních podnicích
  • Bezpečnost v robotice
  • Strojové vidění a robotika
  • Kybernetická bezpečnost & robotika

 

Uzavřený networking na externí lokaci

Omezený počet dvoudenních vstupenek na konferenci obsahuje předem vypsaný externí networking mimo výstavní prostory konference. Primárně určeno pro výrobní firmy.  


Jak je možné se zúčastnit?

Všichni zájemci o konferenci se mohou zúčastnit celé programové skladby, nebo si vybrat pouze jednodenní vstupenky. Ke každé vstupence bude dostupný záznam všech přednášeh z hlavního sálu. Všechny možnosti jsou rozepsány v registračním formuláři.  

program min

Copyright © 2023 TRADEMEDIA INTERNATIONAL. I {n3tcookieconsent settings}Nastavení cookies{/n3tcookieconsent} I Všechna práva vyhrazena.

logo footer 

Back to Top