Na prstech obou rukou jsme napočítali desáté pokračování konference. Jelikož nám na příště nebudou stačit prsty, ani robotická ramena, zastavíme se právě u tohoto setkání. Pravda, hodil by se galavečer! Ale my jsme přece konference, ne zážitkové setkání! Takže již v předvečer konference bude gala, které není gala, protože je s roboty a odborníky na jejich historii, současnost i budoucnost! 

Speciální diskuzní setkání ve Dvoraně rektorátu VUT v Brně (Antonínská 1) proběhne již 23. ledna 2023 od 18.00 za přítomnosti účastníků fyzického setkání konference a speciálních hostů.

Nač se můžete těšit?

 • Unikátní networkingový zážitek v reprezentativních prostorách Dvorany
 • Drobné občerstvení
 • Doprovodný program (s roboty)
 • Speciální hosté z oblasti robotiky, průmyslu a společností
 • Možnost dodatečné exkurze před akcí (v jednání)
 • BONUSOVÁ DISKUZE: Akademický speciál v robotice – Kam spěje robotika?
  - České vysoké učení technické v Praze:
  prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c.
  prof. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.
  doc. Mgr. Matěj Hoffmann, Ph.D.
  prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
  - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava:
  prof. Dr. Ing. Petr Novák
  doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.
  - ŠKODA AUTO Vysoká škola: 
  Tomáš Huňat, lektor robotových aplikací
  - Vysoké učení technické v Brně:
  Ing. Jan Vetiška, Ph.D.
  doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.
  - speciální host diskuze Filip Plevač

Přijeďte na konferenci již v předvečer hlavního programu a získejte letošní špetku dodatečné inspirace navíc! A přeskočte ranní frontu u registrace...

Jak je možné se zúčastnit?

Účast na speciálním setkání mají automaticky zajištěnu všichni účastníci hlavního programu konference Roboty 2023. Všechny možnosti jsou rozepsány v registračním formuláři.  

program min

Copyright © 2023 TRADEMEDIA INTERNATIONAL. I {n3tcookieconsent settings}Nastavení cookies{/n3tcookieconsent} I Všechna práva vyhrazena.

logo footer 

Back to Top